Klær & Verneutstyr  >  Personlig Verneutstyr  >  Hørselvern

ØREVERN

Det finnes en daglig grense for hva øret tåler

Øret er det av våre organer som er mest utsatt for uhelbredelig skade. Hørselskader utvikler seg gjerne langsomt slik at man desverre først legger merke til skaden når den allerede er uopprettelig. I tillegg til å skade hørselen kian støy føre til økt stress, ubehag, smerte og til og med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Typisk skadelig støy har ofte et jevnt og langvarig nivå, men impulslyder er mest skadelige. Dette er lydimpulser med svært høy og raskt økende volum - hammerslag og spikerpistoler er typiske eksempler på kilder til impulsstøy. 

Godt hørselvern kan heldigvis forebygge slike skader, under forutsetning av at man bruker hørselvbernet i tilstrekkelig grad.

Her kan du lese mer om ørevern: Viktig å vite om ørevern


 


Produktnr. Navn
3M-DAB
Lagervare
X38068-403
Bestillingsvare
3M-OPT3
Lagervare
3M-FMRADIO
Bestillingsvare
3M-ALERT
Bestillingsvare
X38068-412RDB
Bestillingsvare
X46620
Lagervare
X38068-412
Bestillingsvare
XHY52
Lagervare
3M-Opplad
Bestillingsvare
PerCap
Lagervare
X380688051
Lagervare
X38068
Bestillingsvare