Lim & Tetningsprodukter  >  Lim  >  Kontaktlim

Lim med stor kraft, god vedheftelse og sterke limfuger for liming av blant annet laminat, kantlister, gummi, lær,
metall, glass, isoleringsmateriale, tre, papir og tekstil.


Produktnr. Navn
S47K178
Bestillingsvare
KL31
Bestillingsvare
KTA3
Bestillingsvare