Elektroverktøy Bosch  >  Måleteknikk

Måleteknikk

Måleverktøyene fra Bosch er svært nøyaktige og enkle å bruke. Robustheten garanterer nøyaktige resultater med de digitale måleverktøyene også i hverdagen på byggeplassen - enten det gjelder nivellering, måling av avstander, vinkler og helninger eller ved lokalisering av forskjellige materialer og ledninger.