Monteringspasta MOS52 500ml SPR

Monteringspasta MOS52 500ml SPR
Produktnr. SK247770100
Enhet Boks(er)

CRC Graphite Assembly Paste + MoS2

Monteringspasta. Inneholder en kombinasjon av ekstremt trykkbestandig fast molybdendisulfodfett (MoS2) og grafitt.
Forhindrer slitekorrosjon, riping og kveling.
Tilpasninger: Skruer, lagerseter, glideflater, spindler, gear m.m.
Forbedrer innkjøringsegenskapene og forlenger levetiden. Spesielt egnet for tilpasninger med meget langsomme glidebevegelser, høye trykk og meget høye temperaturer (opp til 650ºC).

Les sikkerhetsdatablad før bruk


 

Nedlastninger:

Safety data sheet