Brannfug Silmax Pro

Brannfug Silmax Pro

Brannklassifisert fugemasse.

Fire-Bond® Silmax® Professional er en løsningmiddelfri, miljøtilpasset og brannklassifisert MS-basert fugemasse. Den herder under påvirkning av luftens fuktighet uten krymp til en elastisk fuge. Produktet oppfyller vilkårene for klasse 25 LM ifølge ISO11600.fire-Bond® Silmax® Professional er testet for brannmotstand på SP ifølge Europanormerne EN 1366- 4:2006, EN 1366-3:2004, EN 1363-1:1999 og EN 1363-2:1999. Typegodkjennende SINTEF 030-02

Bruksområde

Brannklassifisert fugemasse for brannfugekonstruksjoner som skal oppfylle brannkrav vedrørende brannsikkerhet i tetninger og bevegelsesfuger samt for røyk og gasstetting. For informasjon om utforming av fuger, ulike brannklasser og typegodkjenninger henvises til konstruksjonsdatablad.

 

Underlag

Betong/lettbetong

Stål

Tre

Gipsplate

 

Spesielle krav
I de tilfelle fug og fugflater kommer til å utsettes for meget høy fuktighet, anbefales priming (porøse material) med eksempelvis Bostik Primer 5075 / Simson Prep P eller Simson Prep M (tette materialer). For betong i utemiljø er priming et krav.

basta.png      M1.png      a20.png      Byggvarubedomning.png

TEKNISKE DATA

Bearbeidingstid: Ca 40 min
Skinndannelse: Ca 5 timer ved 23°C, 50%RF
Herding: 3mm fug = 1 døgn, 10mm fug = 7 døgn
Hardhet: Ca30 shore A,14 døgn, 25°C, 50% RF Bevegelsesopptak: ±25%
Temperaturbestandighet: -30°C til 80°C, temporært 90°C
Aldringsbestandighet: Meget god
Overmalbar: Bør ikke overmales. Kan øke brannspredningen.

SPESIELLE KRAV

I de tilfelle fug og fugflater kommer til å utsettes for meget høy fuktighet, anbefales priming (porøse material) med eksempelvis Bostik Primer 5075 / Simson Prep P eller Simson Prep M (tette materialer). For betong i utemiljø er priming et krav.

Bruksområde                                                              

Til brannfugekonstruksjon som skal oppfylle brannkrav til brannsikkerhet i tilkoblinger og bevegelsesfuger, samt til røyk og gasstetting.

Underlag                                                                      

Betong/lettbetong, stål, tre og gipsplate.

Teknisk data                                                                             

Herdetid: 3mm fuge = 1 døgn, 10mm fuge = 7 døgn                                              

Hardhet: Ca 30 Shore A, 14 døgn, +25ºC,50% RF             

Bevegelsesopptak: ±25%                                                                 

 

Produktnr Farge Enhet Lagerstatus
S4804 Off-white 300ml Ikke på lager