Adblue Dieseltilsetning 10 Liter

Adblue Dieseltilsetning 10 Liter
Produktnr. NK600100
Enhet Kanne

 

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi.Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med.

I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008. Euro 6 med enda strengere krav vil bli innført i 2014. 
AdBlue er fremstilt av naturgass ved katalysatormetode og blandet med vann. Urea-innhold ca 33%, vektfylde 1,09, ufarlig, kan ikke brenne, fryser ved -11° C og oppbevares ved temperaturer max 30°C. 

Ved berøring, skyll stedet med kaldt vann.
Ved søl på gulv, rens med vann.
Uskadelig for kloakksystemet, da mikro-organismer raskt bryter ned Urea, som også anvendes i landbruks-gjødning.


 Sikkerhetsdatablad

EJ295-12
Lagervare