X-1R, Elektrospray 100ml Aerosol

X-1R, Elektrospray 100ml Aerosol
Produktnr. NK-PSL-EL
Enhet Stk.

PENETRERENDE, SMØRENDE OG RUSTLØSENDE EL-SPRAY

EGENSKAPER
- Tyntflytende med unike additiv-komponenter og X-1R MCR
- Kan brukes direkte på elektriske strømførende anlegg
- Tåler høye temperaturer
- 100% silikonfri og ingen løsemidler, merkepliktige stoffer eller faste partikler av noe slag
- Ekstremt krypende og penetrerende
- Smører og beskytter el-komponenter mot fukt, korrosjon og danner en rustbeskyttende barriere
- Løsner vanskelige og tungt fastrustede deler
- Ingen negativ påvirkning på ømfintlige kunstmaterialer, plast eller gummi
- Minimal avdunsting
- Sterkt fuktavvisende og fuktutdrivende
- Meget lettpåførlig og brukervennlig
- Ingen kraftig eller sterk lukt
- Metallbehandlende

BRUKSOMRÅDER
- Alle elektriske miljøer hvor man vil smøre og beskytte med langtidsvirkning
- Beskytter ømfintlige el-systemer mot korrosjon, gnist og overslag
- Løsner lysstoffrør i lysarmaturer og andre fastsittende komponenter
- Perfekt som konserveringsolje

Noen fordeler
- Helse- og mijøvennlig
- Redusert lagerhold
- Sparer tid og penger
- Reduserer feilbruk
- Enorme bruksområder, ett produkt til alt
- Utvidede- og forlengede smøreintervaller

Helse- og miljøaspekt
- Ikke klassifiert som brann, helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk 
- Ingen kjente allergifremkallende egenskaper
- Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper

 

 Sikkerhetsdatablad


 

NK-BZL500
Lagervare