X-1R, Dieselbooster 0,5 L

X-1R, Dieselbooster 0,5 L
Produktnr. NK-DZL500
Enhet Stk.

DIESELBOOSTER

EGENSKAPER
- 0,5l (500ml) rekker til 640l diesel 
- Inneholder ingen løsemidler eller faste partikler
- Øker cetan-tallet i dieselen
- Erstatter smøretapet som det lave svolinnholdet i dagens diesel gir?
- Forbedrer dieselens kuldeegenskaper og motvirker paraffinering *
- Smører, forlenger og øker forbrenningen av drivstoffet og gir dermed økt energiuttak
- Minsker sotoppbygging og avleiringer?
- Reduserer dieselforbruket
- Reduserer dannelse av restprodukter i forbrenningskammere og brenselssystemer?
- Gir renere avgasser og lavere temperatur i brenselssystemet
- K-beskyttende egenskaper som dispergerer vann i dieselen og sender det ut igjennom forbrenningen/avgassene?
- Drivstoff-stabiliserende?
- Friksjonsreduserende, effektøkende, røydempende, dyserensende?
- Minsker problemer med trege innsprøytningssystemer, samt øvrige komponenter

BRUKSOMRÅDER
- Alle dieselmotorer (biler, båter, lastebiler, entreprenørmaskiner, landbruksmaskiner, skogsmaskiner etc)

Noen fordeler
- Redusert lagerhold og driftsstans
- Sparer tid og penger?
- Reduserer feilbruk ?
- Enorme bruksområder, alt i ett produkt?
- Lettere starter

Helse- og miljøaspekt
- Gir renere avgasser
- Inneholder ikke svovel eller bly

* Når temperaturen synker krystalliseres paraffinen ut i oljen. DZL forminsker paraffinkrystallene og dieselen kan flyte gjennom filteret uten at det setter seg fast

 

02-653100
Lagervare